top of page

Privacy verklaring

Ita Duursema, coaching en training is werkzaam als loopbaanadviseur, burn-out-begeleider, supervisor, coach, Mindfulness- en ACT-trainer. Voor het kunnen uitvoeren van deze werkzaamheden beschikt Ita Duursema over uw persoonsgegevens als cliënt/ supervisant/ deelnemer die via haar website, mail of via de begeleidingscontacten beschikbaar zijn gekomen. De gegevens gaan naar één ontvanger te weten: Ita Duursema.
 

De persoonsgegevens betreffen: naam, bedrijfsgegevens, NAW-gegevens, emailadres, geslacht, functie, werkgever, kentekengegevens, de aanleiding waarvoor de begeleiding wordt ingezet. Die aanleiding kan in sommige gevallen medische gegevens bevatten.
 

Ita Duursema verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • het opstellen en uitvoeren van begeleidingscontracten gericht op herstel van ziekte en bevordering van reïntegratie;

 • het uitvoeren van procesevaluatie tijdens de begeleiding;

 • het onderhouden van contacten van lopende activiteiten;

 • het leggen van contacten ter ondersteuning van de dienstverlening;

 • het sturen van facturen;

 • het sturen van (vak)inhoudelijke informatie en/of wetenswaardigheden;

 • het toesturen van informatie over activiteiten;

 • het gratis parkeren bij bezoek;

 • verklaringen tbv van (re-)certificering van beroepsverenigingen.
   

Ita Duursema verstrekt uw persoonsgegevens aan derde partijen als -en voor zover- dat nodig is voor bijvoorbeeld het verwerken van de boekhouding of het onderhouden van de website. Toestemming voor overleg met derden over het begeleidingsproces valt onder het formulier ‘Uitdrukkelijke toestemming’. Wanneer persoonsgegevens aan een derde partij worden verstrekt, wordt er voor gezorgd (dmv een verwerkings-overeenkomst) dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

De gegevens die Ita Duursema van u registreert kunt u, op verzoek, inzien en als u niet wilt dat deze gebruikt worden dan kunt u hierover contact opnemen (telefonisch, email).

Ita Duursema houdt de beveiliging van de apparaten en de website waarop de persoonsgegevens binnenkomen en bewaard worden, up to date. Draagt zorg voor fysiek afgesloten opslag van papieren gegevens en hanteert een zogeheten ‘clean desk policy’.


Ita Duursema is, in navolging van de codes van haar beroepsverenigingen LVSC, NOLOC & VMBN, gehouden aan haar geheimhoudingsplicht.

Ita Duursema bewaart de gegevens over het begeleidingsproces gedurende één jaar om te voorkomen dat u opnieuw persoonsgegevens moet verstrekken wanneer het begeleidingsproces wordt hervat.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen (telefonisch, email) en uw klacht kenbaar maken. Mochten u en Ita Duursema de klacht in onderling overleg niet oplossen dan kunt u een klacht indienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) tel: 0900-2001201, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

bottom of page